Podłączenie do sieci elektrycznej

Podłączenie instalacji elektrycznej do wanny należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-60335-1. Powinno ono być wykonane w sposób trwały, tzn. zabronione jest zakończenie kabla zasilającego wannę w wtyczkę, a następnie podłączenie do gniazda sieciowego.

UWAGA: Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu hydromasażu są urządzeniami jednofazowymi zasilanymi napięciem ~230 V; 50 Hz.

Wanna jako urządzenie o znacznej mocy – powinna być zasilana z osobnego, wydzielonego obwodu, zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym. Wszystkie wanny muszą być podłączone za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o In=0,03A. Może on być zrealizowany jako wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym.

Pobór mocy wanien w zależności od systemu Victory Spa

Model wannyNVS 01NVS 02NVS 03NVS 04
Itaka 155, Thira 158, Thira 165, Thira 170, Grenada 170, St. Maarten 180, St. Maarten 190
Euphoria, Curacao 135, Curacao 140, Sicilia 140, Mauritius 155, Mauritius 165, Mauritius 175, Elba, Jamaica 180, Jamaica 190
1000W750W1750W3250W
Delphinus 175, Itaka 170, Itaka 180, Delphinus 180, Eris, Grenada 190, Itaka 190
Delphinus 190, Andromeda, Barbados 145, Curacao 145, Curacao 150, Orion, Sicilia 155
Barbados 155, Leo,, Gemini 168, Mira, Shaula 180, Gemini 180, Epsilon, Pulsar, Tucana, Catrina 140, Catrina 145, Catrina 150, Taurus 155, Taurus 165, Taurus 175, Pearl f160
1000W1100W2100W3600W
Madeira, Tonga, Margarita, Bora Bora1000W1100W2100W4800W
Lanzarote2000W2200W4200W6900W

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i sposób podłaczenia wanny Victory Spa

SystemMoc maksymalnaSposób podłączeniaZabezpieczenie nadprądowePrzewód zasilający
NVS 011000 W/2000 W1 FAZAB163x2,5mm2
NVS 02750 W/1100 W/ 2200 W1 FAZAB163x2,5mm2
NVS 02 z regulacją masażu wodnego750 W/1100 W/ 2200 W1 FAZAC163x2,5mm2
NVS 031750 W/2100 W1 FAZAB163x2,5mm2
NVS 03 z regulacją masażu wodnego1750 W/2100 W1 FAZAC163x2,5mm2
NVS 03 z regulacją masażu wodnego4200W1 FAZAB253x2,5mm2
2 FAZYB164x2,5mm2
NVS 044200W1 FAZAC253x4mm2
2 FAZYC164x2,5mm2
NVS 04 z regulacją masażu wodnego3250 W/3600W/ 4800 W1 FAZAB253x4mm2
2 FAZYB164x2,5mm2
NVS 043250 W/3600W/ 4800 W1 FAZAC253x4mm2
2 FAZYC164x2,5mm2
NVS 04 z regulacją masażu wodnego6900W2 FAZYB254x4mm2
3 FAZYB165x2,5mm2
NVS 03 z regulacją masażu wodnego6900W2 FAZYC254x4mm2
3 FAZYC165x2,5mm2
NVS 04 z regulacją masażu wodnego6900 W2 FAZYC254x4mm2

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i sposób podłączenia wanien z linni Vivera i Classic

SystemMoc maksymalnaSposób podłączeniaZabezpieczenie nadprądowePrzewód zasilający
OOV 011000 W 1 FAZAB163x2,5mm2
OOV 02 / OSL 02550 W1 FAZAB163x2,5mm2
OOV 03 / OSL 031550 W1 FAZAB163x2,5mm2

POZOSTAŁE:

  • W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
  • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
  • Decyzja Producenta odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
  • Producent, firma handlowa która sprzedała Produkt, oraz ich filie i oddziały nie będą odpowiadać wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz nie będą odpowiadać za inne szkody spowodowane wadami Produktu.
  • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią Produktu.